Houten vloer met vloerverwarming

Voor optimaal comfort

Plan een bezoek! Plan een bezoek!

Vloerverwarming met een houten vloer of parketvloer

Vele klanten hebben de afgelopen jaren gekozen voor deze comfortabele combinatie. Onze jarenlange praktijk ervaring heeft inmiddels bewezen dat de combinatie vloerverwarming en parket probleemloos kan worden toegepast. De meest gestelde vragen over vloerverwarming en vloerkoeling treft u onderaan deze pagina aan. Omdat niet alle houtsoorten geschikt zijn om te leggen op vloerverwarming treft u onderstaand de mogelijkheden aan. Wilt u de mogelijkheden per vloersoort zien? Selecteer dan de volgende mogelijkheden: multiplankparketvloervisgraat parket of lamelparket.

Kan een houten vloer of parketvloer gelegd worden op vloerverwarming?
Deze combinatie is inderdaad mogelijk en wordt door ons al vele jaren probleemloos toegepast. Dankzij onze vele jaren ervaring hebben wij alle kennis in huis om de juiste materialen te gebruiken. Niet voor niets geven wij volledige garantie op deze combinatie!

Hout isoleert, hoe kan dan toch de warmte van de vloerverwarming worden doorgegeven?
Door zijn isolerende werking warmt hout inderdaad trager op dan bijv. een natuurstenenvloer of  PVC vloer. Wanneer het hout is opgewarmd houdt het zijn warmte langer vast en geeft het langzamer af. Dit houdt in dat de energie die gebruikt is om het hout op te warmen, naderhand wordt teruggewonnen, omdat de houten vloer of parketvloer nog steeds zijn warmte blijft afgeven wanneer de aanvoer van warmwater door het vloerverwarming systeem is gestopt.

Wat is het rendement van de vloerverwarming i.c.m. met een houten vloer of parketvloer?
Ervan uitgaande dat de vloerverwarming op de juiste wijze is geplaatst, is het rendement  afhankelijk van de dikte en de legmethode van de houten vloeren of parketvloeren. Voor een optimaal rendement van uw vloerverwarming is de vast verlijmde legmethode op de constructievloer het meest geschikt. Een andere legmethode is om de houten vloer of parketvloer zwevend te leggen. Bij zwevend leggen is er altijd sprake van “stilstaande” lucht tussen de constructievloer en de houten vloer of parketvloer. Omdat stilstaande lucht isolerend werkt, zoals bij dubbelglas, gaat dit ten koste van het rendement van uw vloerverwarming. Bij de zwevende legmethode is het belangrijk dat er een speciaal voor vloerverwarming ontwikkelde ondervloer wordt toegepast met een zo laag mogelijke  RC waarde. Hieronder treft u een overzicht van de RC waarde voor  verschillende vloersoorten.

Rc (m².K/W) waarde vast verlijmde houten vloer of parketvloer:

 • 8mm dik (mozaiek): 0,04
 • 10mm dik (prefab tapis): 0,065
 • 13mm dik (multiplank) : 0,08
 • 14mm dik (tapis 6mm op 8mm moziek): 0,113

Rc (m².K/W) waarde zwevend gelegde houten vloer of parketvloer:

 • 15mm dik (multiplank): 0,11
 • 15mm dik (lamelparket): 0,14
 • 23mm dik (tapis parketvloer): 0,26

Wat is de Rc waard?
Dit is de warmtegeleidingsweerstand van de houten vloer of parketvloer. Hoe lager de Rc waarde hoe hoger het rendement van uw vloerverwarming. Met de Rc waarde kan uw installateur berekenen hoeveel de capaciteit van de vloerverwarming wordt.

Toenemende populariteit vloerverwarming
Steeds meer mensen kiezen voor vloerverwarming. De voordelen zijn dan ook zeer duidelijk. Vloerverwarming geeft in de eerste plaats de meest gelijkmatige en behaaglijke warmte. Uit onderzoek is gebleken dat de ideale ruimtetemperatuur bij vloerverwarming één tot twee graden Celsius lager ligt dan bij andere verwarmingssystemen. Eén graad lager vermindert het energie verbruik al met vijf tot zes procent! Bovendien is vloerverwarming een zogenaamde Laag temperatuur Verwarmingssysteem (LTV). Dit betekent dat het toegepast kan worden bij installaties die uitgaan van een aanvoer temperatuur die lager is dan 55°C. HR-ketels halen bijvoorbeeld alleen hun hoge rendement als zij niet boven deze aanvoertemperatuur komen. Warmtepompen, zonneboilers en andere alternatieve warmte opwekkers zijn zelfs nauwelijks toe te passen als er temperaturen boven de 55°C nodig zijn en gaan bovendien beter presteren als de gewenste aanvoertemperatuur nog verder kan dalen. Aangezien dit soort verwarmingsinstallaties in de toekomst steeds meer toepast zal gaan worden, zijn wij ervan overtuigd dat vloerverwarming de toekomst heeft.

Aan welke voorwaarden moet de vloerverwarming voldoen? 

 • De leidingen van de vloerverwarming dienen bij voorkeur hart op hart tussen de 10cm en maximaal 15cm uit elkaar te liggen. Hierdoor wordt de zandcement- of anhydriet dekvloer gelijkmatig verwarmd en het voorkomt “grote” temperatuurverschillen in uw houten vloer of parketvloer.
 • De dikte van de zandcement- of anhydriet dekvloer boven de leidingen dient minimaal 3cm en maximaal 5cm te zijn. De zandcementdekvloer dient te voldoen aan de NEN271 normering om o.a. de juiste druk- trek en krasvastheid te verkrijgen.
 • De aanvoer van de watertemperatuur dient met een thermostatische kraan op de juiste temperatuur ingesteld te kunnen worden bij de verdeler.
 • Vanzelfsprekend dient de onderzijde van de vloerverwarming geïsoleerd te zijn, om warmteverlies naar de fundering of kruipruimte te voorkomen. Ook is het raadzaam  om een damp remmende folie te gebruiken als vochtblokkade van onderaf.

De voordelen van vloerverwarming op een rij

Veilig
Geen gevaar voor stoten of branden aan radiatoren.

Zuinig
Tot 10% besparing als gevolg van een lager in te stellen ruimtetemperatuur. Toegepast als LTV (lage temperatuur verwarming) in combinatie met een HR-ketel nog eens 10 tot 15% besparing ten opzichte van conventionele (hoge temperatuur) systemen.

Gezond
Betere handhaving van de luchtvochtigheid. Minder stofcirculatie. En minder kans op huisstofmijt.

Comfortabel
Doordat vloerverwarming voor een groot gedeelte uit stralingswarmte bestaat wordt het over het algemeen als aangenamer ervaren. Verdeling van de warmte benadert het dichtst het ideale verwarmingsmodel. Geen last van luchtcirculatie (tochtverschijnselen) of de onaangename reuk van verbrand stof door hoge plaatselijke temperaturen die bij radiatoren en convectoren op kunnen treden.

Praktisch
Meer ruimte door het ontbreken van verwarmingselementen (b.v. radiatoren) en geen belemmeringen bij het plaatsen en indelen van meubelen.

Hygiënisch
Geen schoonmaakproblemen (radiatoren en convectoren zijn vaak lastig schoon te maken).

Esthetisch
Geen ontsierende leidingen, radiatoren, convectoren of andere verwarmingselementen.

Ruimtebesparend
Geen radiatoren betekent vaak meer ruimte om bijvoorbeeld kasten of bijzettafels op meerdere plaatsen tegen de wanden te plaatsen.

285