Algemene Voorwaarden

De verkoop- en leveringsvoorwaarden van Knulst

VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn bij Knulst van toepassing. Deze verkoop- en leveringsvoorwaarden worden meegegeven bij het ondertekenen van de opdracht, zodat de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen getroffen kunnen worden. Indien er niet aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan, dan behoud Knulst zich het recht voor om van de installatie af te zien, cq. kosten in rekening te brengen. De koper kan geen beroep doen op andere dan de in dit artikel vermelde bepalingen.

1. De ruimte waar de vloer van Knulst gelegd wordt, dient ten tijde van de werkzaamheden vrij te zijn van meubilair en andere obstakels, zoals bv. drempels, tenzij anders besproken.
2. Tijdens het leggen kan de ruimte niet gebruikt worden voor andere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld schilderen, keuken plaatsen of kasten timmeren. Er dient voldoende water, licht en elektriciteit aanwezig te zijn. Ook dient de vloer vrij te zijn van kalk- en stucwerk resten en andere verontreinigingen.
3. De vloer dient voldoende droog te zijn bij aanvang werkzaamheden. Voor zandcement dekvloeren is de maximale vochtigheidswaarde 1,8%, voor houten vloeren max. 14% en voor anhydrietvloeren is dit max. 0,3%.
4. Zowel voor de arbeidsomstandigheden als de kwaliteit van het hout en de droging van o.a. lijm en olie is een minimale temperatuur van 15⁰C essentieel.
5. De ruimte waarin de vloer gelegd wordt moet een relatieve luchtvochtigheid hebben van tussen de 40% en 60%. Bij een luchtvochtigheid boven de 60% of onder de 40% is het niet mogelijk de vloer te leggen. Stucwerkzaamheden dienen daarom ruim vooraf te zijn gepland om een vochtige omgeving te voorkomen. Het inzetten van een bouwdroger kan het droogproces versnellen.
6. Wanneer er sprake is van vloerverwarming dan dient ons stookprotocol doorlopen te zijn voordat de vloer wordt gelegd. Dit om de spanningen uit de dekvloer te halen en de werking ervan te testen. Ook dient de vloerverwarming in het stookseizoen volgens ons protocol verwarmd te worden om aanspraak op onze garantie te kunnen maken.
7. Zorgt u voor een afdoende verzekering, evenals afsluitbaarheid en glasdichtheid? De verantwoordelijkheid gaat namelijk bij levering (dus al voordat er gelegd is) over op u. Ook heeft u de verantwoordelijkheid voor de artikelen, materiaal en gereedschappen van het montageteam die zich tijdens het werk bij u thuis bevinden.
8. Op de dag van opleveren dient u aanwezig te zijn ter keuring van de installatie en ondertekening van de werkopdracht.
9. Schade aan de vloer nadat de werkzaamheden zijn afgerond en/of is opgeleverd, vallen niet onder garantie en zullen op kosten van de veroorzaker opgelost worden.

10. Indien er niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden dan dient, in verband met de planning van de werkzaamheden hierover minimaal 7 werkdagen voor levering contact met Knulst opgenomen te worden.
11. Schilder- en kitwerk omdat muren of vloeren niet waterpas zijn komen niet voor rekening van Knulst.
12. Meerwerk en/of extra kosten worden door Knulst op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
13. In de geplaatste vloer kunnen hoogte- en kleurverschillen ontstaan. Deze ontstaan door de natuurlijke basis van hout en eventuele oneffenheden in de dekvloer, of door hoogteverschillen tussen de vloerdelen. Hoogte- en kleurverschil tussen de vloerdelen zijn onontkoombaar en kenmerkend voor een houten vloer.
14. De staal die de klant heeft kunnen zien in de showroom is niet bindend voor de geleverde vloer in zijn totaliteit en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Hout is een natuurproduct waarin natuurlijke kleurverschillen kunnen ontstaan. Ook de variatie in noesten kan niet van een staal worden beoordeeld en is daarom ook niet bindend. Bij het bezoek aan de showroom heeft de klant deze natuurlijke kleurverschillen en variatie in noesten kunnen ervaren.
15. Wij adviseren u de relatieve luchtvochtigheid (rlv) in de ruimte waar de houten vloer ligt, zowel in de zomer als de winter zo min mogelijk te laten variëren en tussen de 40 en 60% te houden om mogelijke schade aan uw houten vloer te voorkomen. Dit kunt u controleren met een geijkte hygrometer welke in dezelfde ruimte dient te worden geplaatst, op een niet zonnige of tochtige plaats en niet tegen een buitenmuur. De rlv kunt u reguleren met een luchtbevochtiger. Een luchtbevochtiger kan eventueel door Knulst geleverd worden. Knulst is niet aansprakelijk voor schade aan uw houten vloer als gevolg van het niet reguleren van de luchtvochtigheid.
16. Na afronding van de werkzaamheden mag de vloer circa 48 uur niet betreden worden. Afdekken dient de eerste 2 weken voorkomen te worden omwille van de droging. Wanneer u een ter plekke geoliede vloer heeft, kan de olie niet uitharden als de vloer is afgedekt (of wordt gedweild).
17. LET OP: Een geoliede vloer dient de eerste 2 weken niet zwaar belast en niet belopen te worden met schoeisel met zwarte zolen. Vermijdt ook contact met vocht in deze periode.
18. Om slijtage zoveel mogelijk te beperken dient u alleen door de fabrikant opgegeven onderhoudsmiddelen te gebruiken en nooit agressieve middelen zoals bv. ammonia of andere sterke schoonmaakmiddelen.

208